جزییات اطلاعیه انجمن (انجمن علمي شيمي)


کارگاه آموزشی نرم افزار اورجین (origin)فرستنده :
دبیر انجمن

تاریخ ثبت :
1397/09/06


آموزش مقدماتی نرم افزار رسم نمودار با نرم افزار 

مدرس :دکتر رحمان بیکس عضو هیئت علمی گروه شیمی 

زمان :شنبه 10 آذر ساعت 11:30 الی 13

مکان :کلاس 8 دانشکده علوم پایه

همراه با ارائه گواهی نامه 

برای پرداخت هزینه کارگاه به آیدی زیر مراجعه شود:

chemigroupID@