جزییات اطلاعیه انجمن (انجمن علمي زبان و ادبيات عربي)


نشست علمی"جلوه عاشورا در زبان نمادین شعر"فرستنده :
دبیر انجمن

تاریخ ثبت :
1397/08/15


بنام خدا
اتَّقُوا مَعَاصِيَ اللَّهِ فِى الخَلَوَاتِ فَإِنَّ الشَّاهِدَ هُوَ الحَاكِمُ
موضوع : دعوتنامه جهت حضور در نشست علمی تخصصی
دانشجوی گرامی
بدین وسیله از حضرتعالی، جهت حضور در نشست علمی تخصصی "جلوه عشورا در زبان نمادین شعر" که در تاریخ 97/08/22 برگزار می شوددعوت بعمل می آید
زمان:10 الی 12 ظهر
مکان: سالن جلسات دانشکده ادبیات و علوم انسانی (شمار 750)