طرح کمند 2 "رویداد کار، مهارت و نوآوری دانشجویان دختر دانشگاه ‏های استان قزوین"ظرفیت ثبت نام :
نامحدود
هزینه ثبت نام :
رایگان

شروع برگزاری :
نامشخص
پایان برگزاری :
نامشخص

شروع ثبت نام :
ساعت 08:00 روز 1399/11/15
پایان ثبت نام :
ساعت 23:59 روز 1400/03/23مهلت ثبت نام به پایان رسیده است .