جزییات خبر


سخنان رئیس دانشگاه با دانشجویان ورودی جدید


فرستنده :
مدير سيستم

تاریخ ثبت :
1400/07/28

تعداد بازدید :
422
خبر

سخنان دکتر سید ابوالحسن نائینی رئیس دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) با دانشجویان ورودی جدید