جزییات خبر


کارگاه نشریه نگاری آبان ماه 99


فرستنده :

تاریخ ثبت :
1399/07/23

تعداد بازدید :
298
خبر

کارگاه نشریه نگاری

جهت ثبت نام وارد کاربری خود شده و از قسمت کارگاهها ثبت نام نمایید

روزهای برگزاری 5/6/7/12 آبان ماه به صورت مجازی

نحوه حضور در کارگاه اعلام خواهد شد