جزییات خبر


آغاز فرآیند انتخابات مدیران مسئول نشریات دانشجویی


فرستنده :

تاریخ ثبت :
1399/06/05

تعداد بازدید :
96
خبر

اطلاعیه دوم : انتخابات مدیران مسئول نشریات دانشجویی

با عنایت به آغاز ثبت نام نامزدهای انتخابات مدیران مسئول نشریات دانشجویی زمانبندی برگزاری این انتخابات به شرح ذیل می باشد:

زمان ثبت نام برای عضویت نمایندگان دانشجویی برای کمیته های اجرایی و نظارت بر انتخابات:

از 10 شهریور ماه الی 15 شهریور، از ساعت 8 صبح لغایت 18

از طریق سامانه الکترونیک نشریات

زمان ثبت نام کاندیداها و رای دهندگان و تایید هویت:

از شنبه 15 شهریور ماه لغایت 23 شهریور ماه از ساعت 8 الی 18

از طریق سامانه الکترونیک نشریات

زمان تبلیغات:

از 23 شهریور لغایت 29 شهریور

از طریق سامانه الکترونیک نشریات

زمان برگزاری انتخابات و رای گیری:

روز 30 شهریور از ساعت 9 لغایت 18

از طریق سامانه الکترونیک نشریات

شرایط ثبت نام نامزدها:

1- مدیر مسئول نشریات فعال باشد (حداقل یک نشریه از فروردین 98 لغایت 15 شهریور 99 انتشار داده و در سامانه  ثبت نماید)

2- مدیر مسئول نشریه حائز شرایط آموزشی و انضباطی باشد

رأی دهندگان:

1- مدیر مسئول نشریات فعال باشد (حداقل یک نشریه از فروردین 98 لغایت 15 شهریور 99 انتشار داده و در سامانه  ثبت نماید)

2- فقط مدیر مسئول شخصا می تواند رأی دهد و نماینده نمی تواند معرفی کند(بر اساس دستورالعمل جدید)

3- تکمیل ثبت نام در سامانه وزارت علوم

 جهت اطلاع از حائز رأی بودن با شماره 02833901861 تماس حاصل نمایید

سابت وزارت علوم http://apmsrt.ir