جشن دانش آموختگیرویدادهای فعال جشن دانش آموختگی :

تاریخ و زمان شروع ثبت نام : 1398/06/04 ساعت 08:00  |  تاریخ و زمان پایان ثبت نام : 1398/08/05 ساعت 12:00
ظرفیت : نامحدود  |  تعداد ثبت نام : 514 نفر
تاریخ و زمان شروع ثبت نام : 1398/07/20 ساعت 08:00  |  تاریخ و زمان پایان ثبت نام : 1398/08/05 ساعت 14:00
ظرفیت : نامحدود  |  تعداد ثبت نام : 44 نفر